انتشار خبر حضور ایران در نمایشگاه TTG در سایت ترند ایتالیا

با همکاری و هماهنگی نماینده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در کشور ایتالیا خبر حضور ایران در نمایشگاه TTG شهر ریمینی ایتالیا، در سایت ترند این کشور منتشر شد. نمایشگاه تی تی جی از تاریخ ۱۹ الی ۲۱ مهر ۱۴۰۲ به مدت سه روز در شهر ریمینی کشور ایتالیا برگزار شد. این نمایشگاه مهمترین نمایشگاه B2B در کشور ... ادامه مطلب