اهداف

هدف از تأسیس و بهره‌برداری نمایندگیهای کانون موارد ذیل می‌باشد:
 • ایجاد بسترهای لازم و کمک به و تقویت سیستم عرضه و فروش و توسعه صادرات صنایع‌دستی و محصولات گردشگری
 • بازاریابی و جذب گروه های گردشگری از کشورهای هدف
 • جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی جهت مشارکت در پروژه‌های گردشگری ایران
 • ایجاد تعامل و همکاری با سازمانهای بین المللی جهانگردی و اتومبیلرانی به منظور انتقال تجربه و اجرای برنامه های مشترک
 • انتقال دانش روز گردشگری به داخل کشور از طریق تبادل تجارب و ارتباطات بین المللی
 • اجرای بند یکم از ماده سوم اساسنامه سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)
 • تقویت و توسعه جایگاه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک مقصد گردشگری نمونه
 • اطلاع رسانی، تبلیغات و بازاریابی گردشگری
 • همکاری و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهشی
 • مشارکت در انجام مبادلات تجاری هدفمند در عرصه صنایع مرتبط
 • ارائه هرگونه خدمات به اتباع ایرانی در کشور هدف مبتنی بر شرح وظایف کانون و مقررات موجود